Cookie-Settings

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności dla użytkowników naszej platformy COnnect

1 Ochrona danych w skrócie

1.1 Informacje ogólne

Poniższe informacje w prosty sposób obrazują, co dzieje się z danymi osobowymi użytkowników podczas odwiedzania przez nich naszej witryny internetowej.
Dane osobowe to wszystkie dane, przy pomocy których można zidentyfikować użytkownika.

1.2 Zbieranie danych na naszej witrynie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na niniejszej witrynie internetowej?
Nasza spółka, SWISS KRONO Tec AG, Museggstrasse 14, 6004 Lucerna, Szwajcaria

jest podmiotem odpowiedzialnym (administratorem) w odniesieniu do wszystkich danych osobowych, jakie użytkownicy przekazali nam w ramach swoich odwiedzin na naszej platformie COnnect www.connect.swisskrono.com. W przypadku, gdy użytkownicy przechodzą do LOKALNEJ części naszej witryny internetowej SWISS KRONO Group, podmiotem odpowiedzialnym jest dany operator LOKALNEJ części tej witryny, określony w lokalnej polityce prywatności i odpowiedniej nocie prawnej.

W jaki sposób zbieramy dane użytkowników?
Jedną z możliwości zbierania danych użytkowników jest przekazanie nam tych danych przez nich samych. Mogą to być na przykład dane wpisywane w formularzu kontaktowym.
Inne dane zbierane są automatycznie przez nasze systemy IT podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlenia danej strony).  Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą witrynę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy dane użytkowników?
Część danych jest zbierana w celu zapewnienia niezakłóconego działania witryny internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

JAK WYGLĄDA SYTUACJA, JEŚLI MAM MNIEJ NIŻ 16 LAT?

W przypadku użytkowników, którzy nie mają jeszcze 16 lat, wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych przed przekazaniem nam danych osobowych. Osobom, które nie ukończyły jeszcze 16 roku życia, nie wolno przekazywać nam swoich danych osobowych bez takiej zgody.

Jakie prawa mają użytkownicy w odniesieniu do swoich danych? W każdej chwili użytkownicy mają prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat źródła, odbiorcy oraz celu ich danych osobowych, które są przez nas przechowywane. Mają oni ponadto prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. We wszystkich tych kwestiach oraz w przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej. Użytkownicy mają również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

1.3 Narzędzia analityczne i narzędzia osób trzecich

Zachowanie użytkowników podczas wizyty na naszej witrynie internetowej może być poddawane analizie statystycznej. Odbywa się to głównie przy użyciu plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza jest zwykle anonimowa; zachowania podczas przeglądania danej strony nie można powiązać z konkretną osobą. Użytkownicy mogą sprzeciwić się takiej analizie lub ją zablokować, nie korzystając z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.
Użytkownicy mogą sprzeciwić się takiej ocenie. Informacje na temat możliwości sprzeciwu można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

2 Informacje ogólne i obowiązkowe

2.1 Ochrona danych

Operatorzy niniejszej witryny internetowej bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, a także zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
Podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej zbierane są różne dane osobowe.
Dane osobowe to dane, przy pomocy których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza polityka prywatności określa, jakie dane zbieramy oraz jak je wykorzystujemy. Zawiera ona także informacje, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.
Zwracamy uwagę na fakt, że transmisja danych przez internet (np. komunikacja pocztą elektroniczną) może stanowić potencjalne ryzyko. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

2.2 Informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych przekazanych nam w ramach odwiedzin na platformie COnnect naszej witryny internetowej https://www.connect.swisskrono.com jest:

SWISS KRONO Tec AG
Museggstrasse 14
6004 Lucerna
Szwajcaria
Telefon: +41 (0)41 419 03 20
E-mail: dataprotection@swisskrono.com

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która – samodzielnie lub wspólnie z innymi – decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (takich jak imiona i nazwiska, adresy e-mail i inne).

Wyłączenie odpowiedzialności w stosunku do zewnętrznych linków

Niektóre linki na naszej platformie COnnect zawierają odniesienia do dokumentów oraz witryn internetowych, które znajdują się poza domeną internetową swisskrono.com i w związku z powyższym nie są zarządzane ani kontrolowane przez SWISS KRONO Tec AG. Linki te są umieszczane po to, aby wskazać czytelnikowi inne potencjalnie istotne zasoby. Po kliknięciu tych linków użytkownicy opuszczają platformę, za którą jesteśmy odpowiedzialni; w takiej sytuacji obowiązuje wyłącznie polityka prywatności danego dostawcy zewnętrznego. Wyraźnie informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za treść, przyjazność dla użytkowników i sposób przetwarzania danych przez takich dostawców zewnętrznych.

Umieszczenie linku do dokumentu lub witryny internetowej poza domeną swisskrono.com nie musi oznaczać, że wspieramy organizację (organizacje) lub osobę (osoby), która/które udostępniają ten dokument lub tę witrynę, że zgadzamy się z wyrażonymi tam pomysłami lub że potwierdzamy prawdziwość, zgodność z faktami, stosowność czy zgodność z prawem treści tego dokumentu lub tej witryny.

2.3 Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych osobowych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkowników. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie wycofać wcześniej udzieloną zgodę. Wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Wycofanie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych do momentu tego wycofania.

2.4 Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Właściwym organem nadzorczym w Szwajcarii jest:

Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB) (federalny inspektor ochrony danych i informacji)
pan Adrian Lobsiger
Feldeggweg 1
3003 Berno, Szwajcaria

Telefon: +41 58 462 43 95
Faks: +41 58 462 99 96
E-mail: contact20@edoeb.admin.ch
www.edoeb.admin.ch

2.5 Prawo do przenoszenia danych

Użytkownicy mają prawo zażądać aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie ich zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane im lub osobie trzeciej w powszechnie stosowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli użytkownicy zażądają przekazania danych bezpośrednio innemu administratorowi, żądanie zostanie zrealizowane tylko wtedy, gdy będzie to możliwe pod względem technicznym.

2.6 Szyfrowanie SSL i TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, na przykład zamówień lub zapytań wysyłanych do nas jako operatora witryny internetowej przez użytkowników, niniejsza witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL i TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zmianie treści na pasku adresu z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki na pasku adresu przeglądarki. 
Jeżeli szyfrowanie przy użyciu protokołu SSL lub TLS jest aktywne, wówczas dane przesyłane nam przez użytkowników nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

2.7 Dostęp, blokowanie, usuwanie danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych użytkownicy mają w każdej chwili prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych, które są przechowywane, ich źródła i odbiorcy, a także celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych można kontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w nocie prawnej.

2.8 Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mail

Niniejszym nie wyraża się zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku podania noty prawnej w celu przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy niniejszej witryny internetowej zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład tak zwanego spamu.

 

3 Zespół ds. ochrony danych

Użytkownicy mogą kontaktować się bezpośrednio z zespołem ds. ochrony danych naszej firmy. 

SWISS KRONO Tec AG
Museggstrasse 14
6004 Lucerna
Szwajcaria
Telefon: +41 (0)41 419 03 20
E-mail: dataprotection@swisskrono.com

4 Zbieranie danych na naszej witrynie internetowej

Informacje na temat preferencji i zainteresowań użytkowników, uzyskiwane za pomocą zidentyfikowanych w naszej polityce dotyczącej plików cookie technologii śledzenia sieci i technologii analitycznych, w szczególności podczas korzystania z naszej witryny internetowej oraz treści do pobrania (na przykład przy rejestracji w celach pobierania oprogramowania, e-booków, dokumentów typu white paper) lub innych oferowanych przez nas usług online. W ten sposób zbieramy na przykład informacje o tym, jakie treści użytkownicy pobierają z naszej witryny internetowej oraz jakie treści i w jaki sposób klikają i oglądają.

4.1 Pliki cookie i podobne technologie (np. web beacons, piksele, display tags i identyfikatory urządzeń)

Witryny internetowe wykorzystują częściowo tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie są szkodliwe dla komputerów użytkowników i nie zawierają wirusów. Dzięki plikom cookie nasza oferta jest bardziej przyjazna dla użytkowników, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerach i w przeglądarkach użytkowników. 
Większość stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu witryny internetowej przez użytkowników. Inne pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniach końcowych użytkowników, dopóki ich nie zostaną usunięte. Pozwalają nam one rozpoznać przeglądarki użytkowników podczas kolejnej wizyty na naszej witrynie internetowej. 
Użytkownicy mogą dostosować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby byli informowany o przechowywaniu wszystkich plików cookie i akceptowali je tylko w konkretnych przypadkach. Mogą oni akceptować pliki cookie w niektórych przypadkach lub odrzucać je ogólnie, a także umożliwiać automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność niniejszej witryny internetowej. 
Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, z których użytkownicy chcą korzystać (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO. Operator witryny internetowej ma prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy zachowania użytkowników podczas przeglądania danej strony), będą one omówione oddzielnie w polityce prywatności.

4.2 Pliki dziennika serwera

Dostawca witryny internetowej automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarki użytkowników automatycznie do nas przesyłają.
Są to następujące informacje: 
•    typ i wersja przeglądarki 
•    używany system operacyjny 
•    adres URL strony referencyjnej 
•    nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp 
•    czas żądania serwera 
•    adres IP 
Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. 
Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 (b) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

4.3 Formularz kontaktowy

W razie przesyłania nam zapytania poprzez formularz kontaktowy dane użytkowników zawarte w formularzu, w tym podane dane kontaktowe, będziemy przechowywać w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Bez zgody użytkowników nie udostępniamy tych danych osobom trzecim. 
Dane wprowadzone do formularza kontaktowego przetwarzane są zatem wyłącznie za zgodą użytkowników (art. 6 ust. 1 (a) RODO). Taką zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wystarczy tylko wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Wycofanie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych do momentu tego wycofania. 
Dane podane w formularzu kontaktowym będą przez nas przechowywane do momentu, gdy użytkownicy zażądają ich usunięcia albo cofną swoją zgodę na przechowywanie danych lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (na przykład po przetworzeniu zapytania). Powyższe nie narusza obowiązkowych przepisów ustawowych, w szczególności okresów przechowywania.

4.4 Rejestracja na niniejszej witrynie internetowej

Użytkownicy mogą zarejestrować się na naszej witrynie internetowej, aby korzystać z jej dodatkowych funkcji. Wprowadzonych w związku z tym danych używamy wyłącznie w celu skorzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, dla których dokonano rejestracji. Wszystkie informacje wymagane podczas rejestracji muszą być kompletne. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację. 
Adresy e-mail podane podczas rejestracji wykorzystujemy do tego, aby w ten sposób informować użytkowników o ważnych zmianach, na przykład zakresu oferty lub zmianach koniecznych z powodów technicznych. 
Dane wprowadzone podczas rejestracji przetwarzane są pod warunkiem posiadania zgody użytkowników (art. 6 ust. 1 (a) RODO). Użytkownicy mogą w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Wystarczy tylko wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Wycofanie zgody nie narusza zgodności z prawem zakończonych procesów przetwarzania danych. 
Dane zapisane podczas rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo użytkownicy są zarejestrowani na naszej witrynie internetowej, a następnie zostaną usunięte. Powyższe nie narusza ewentualnych ustawowych okresów przechowywania.

4.5 Przetwarzanie danych (dane dotyczące klientów i umów)

Dane osobowe zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do nawiązania, ustalenia treści albo zmiany stosunku umownego (dane podstawowe). Podstawę stanowi art. 6 ust. 1 (b) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Dane osobowe dotyczące korzystania z naszej witryny internetowej (dane użytkowe) zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z usług przez użytkowników lub rozliczenia. 
Zgromadzone dane dotyczące klientów usuwane są po zakończeniu procesu zamówienia lub po ustaniu relacji handlowych. Powyższe nie narusza ewentualnych ustawowych okresów przechowywania.

 

5 Media społecznościowe

5.1 Udostępnianie treści za pomocą wtyczek (Facebook, LinkedIn)

Udostępnianie treści naszych stron w sieciach społecznościowych (Facebook, LinkedIn) jest zgodne z ochroną danych.
Nasi użytkownicy mogą udostępniać treści niniejszej witryny internetowej w sieciach społecznościowych zgodnie z zasadami ochrony danych bez tworzenia kompletnych profili przeglądania danej strony przez operatorów tych sieci.

5.2 Przycisk udostępniania w serwisie Facebook

Przycisk udostępniania na naszych stronach przekierowuje użytkowników na strony sieci społecznościowej Facebook, której dostawcą jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Przycisk udostępniania na Facebooku można rozpoznać na naszych stronach po logo Facebooka.

Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron internetowych nie otrzymujemy informacji o treści przesłanych danych oraz o sposobie ich wykorzystania przez Facebook.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności firmy Facebook pod następującym linkiem:
www.facebook.com/policy.php.

5.3 Przycisk udostępniania w serwisie LinkedIn

Przycisk udostępniania na naszych stronach przekierowuje użytkowników na strony sieci społecznościowej LinkedIn. Jej dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.
Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron internetowych nie otrzymujemy informacji o treści przesłanych danych oraz o sposobie ich wykorzystania przez LinkedIn.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności firmy LinkedIn pod następującym linkiem:
www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5.4 Korzystanie z Google Tag Manager

W celu monitorowania stabilności i wydajności systemu korzystamy z narzędzia Google Tag Manager, które może gromadzić zagregowane dane uruchamiające tagi. Dane te nie zawierają adresów IP ani innych identyfikatorów charakterystycznych dla użytkowników, które umożliwiłyby powiązanie ich z określoną osobą. W przeciwieństwie do danych w standardzie protokołów wymagań HTTP, które w całości muszą być usunięte w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, narzędzie Google Tag Manager nie gromadzi, nie przechowuje ani nie przekazuje żadnych informacji na temat osób odwiedzających nasze strony lub cech naszych klientów. Dotyczy to również adresów URL odwiedzanych stron. Więcej informacji na temat korzystania z Google Tag Manager można znaleźć w warunkach korzystania z usług Google:

www.support.google.com/tagmanager/answer/9323295

 

6 Narzędzia analityczne i reklama

6.1 Narzędzia analityczne i reklama

Niniejsza witryna internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Są to pliki tekstowe przechowywane na komputerach użytkowników, które umożliwiają analizę korzystania przez nich z witryny internetowej. Wygenerowane przez pliki cookie informacje na temat korzystania przez użytkowników z niniejszej witryny internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. 
Podstawę przechowywania plików cookie Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 (f) RODO. Operator witryny internetowej ma prawnie uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno swoją ofertę internetową, jak i swoje materiały marketingowe.

Anonimizacja IP
Na niniejszej witrynie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że adresy IP użytkowników są skracane przez firmę Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem ich do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach całe adresy IP są przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam skracane. Na zlecenie operatora niniejszej witryny internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje, aby analizować korzystanie z witryny internetowej przez użytkowników, sporządzać raporty na temat aktywności na witrynie internetowej oraz świadczyć operatorowi witryny internetowej inne usługi związane z korzystaniem z witryny internetowej i Internetu. Adresy IP przekazane w ramach Google Analytics nie są łączone przez Google z innymi danymi.

Wtyczka przeglądarki
Przez odpowiednie ustawienie swoich przeglądarek internetowych użytkownicy mogą zablokować przechowywanie plików cookie; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji niniejszej witryny internetowej mogą nie być w pełni dostępne. Użytkownicy mogą ponadto zablokować gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez ich z witryny internetowej (w tym ich adresów IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem:

www.tools.google.com/dlpage/gaoptout

Sprzeciw wobec gromadzenia danych
Użytkownicy mają możliwość zablokowania gromadzenia swoich danych przez Google Analytics, jeżeli klikną na poniższy link. Zostanie wówczas ustawiony plik cookie wyrażający brak zgody, który uniemożliwi gromadzenie danych użytkowników podczas przyszłych wizyt na niniejszej witrynie internetowej.
Wyłączanie Google Analytics (opt-out)
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google:
www.support.google.com/analytics/answer/6004245.

Dane dotyczące zlecenia
Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych dotyczących zlecenia, a podczas korzystania z Google Analytics wdrażamy restrykcyjne wytyczne niemieckich organów ds. ochrony danych osobowych.

Cechy demograficzne w Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Pozwala to tworzyć raporty z informacjami o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających witrynę internetową. Dane te pochodzą zarówno z opartych na zainteresowaniach reklam Google, jaki i z danych osób odwiedzających witrynę internetową, które zostały przekazane przez osoby trzecie. Danych tych nie można przyporządkować żadnej określonej osobie. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie wyłączyć tę funkcję, odpowiednio dopasowując ustawienia wyświetlania na swoich kontach Google, lub w całości sprzeciwić się gromadzeniu swoich danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

6.2 Google AdSense

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google AdSense, usługi integracji reklamy firmy Google Inc. („Google”). Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
Google AdSense wykorzystuje tak zwane pliki cookie, czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerach użytkowników, które umożliwiają analizę korzystania przez nich z witryny internetowej. Google AdSense wykorzystuje również tak zwane web beacons (niewidoczne elementy graficzne). Web beacons umożliwiają analizę informacji dotyczących ruchu osób odwiedzających na naszej witrynie internetowej. 
Wygenerowane przez pliki cookie i elementy web beacons informacje (łącznie z adresami IP) na temat sposobu korzystania przez użytkowników z niniejszej witryny internetowej i dostarczanych formatów reklam są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google może przekazywać te informacje swoim partnerom handlowym. Google nie łączy jednak adresów IP użytkowników z innymi danymi zgromadzonymi na ich temat. 
Podstawę przechowywania plików cookie AdSense stanowi art. 6 ust. 1 (f) RODO. Operator witryny internetowej ma prawnie uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno swoją ofertę internetową, jak i swoje materiały marketingowe. 
Przez odpowiednie ustawienie swoich przeglądarek internetowych użytkownicy mogą zablokować instalowanie plików cookie; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji niniejszej witryny internetowej mogą nie być w pełni dostępne. Korzystając z niniejszej witryny internetowej, użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych zgromadzonych na ich temat przez Google w sposób i w celu opisanym powyżej.

6.3 Google Analytics i remarketing

Nasza witryna internetowa korzysta z funkcji remarketingu Google Analytics w połączeniu z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick, które działają niezależnie od stosowanego urządzenia. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
Funkcja ta umożliwia połączenie docelowych grup reklam utworzonych za pomocą funkcji remarketingu Google Analytics z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick na różnych urządzeniach. Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie opartych na zainteresowaniach i spersonalizowanych treści reklamowych, które zostały dopasowane do użytkowników ze względu na wcześniejszy sposób korzystania przez nich z Internetu na jednym urządzeniu (np. telefonie komórkowym), również na innym urządzeniu (np. tablecie lub komputerze). 
Jeżeli użytkownicy wyrazili odpowiednią zgodę, wówczas Google połączy w tym celu historię przeglądania Internetu i aplikacji z kontami Google użytkowników. W ten sposób na każdym urządzeniu, na którym użytkownicy logują się przez swoje konto Google, możliwe jest wyświetlanie tych samych spersonalizowanych treści reklamowych. 
W celu obsługi tej funkcji Google Analytics rejestruje zweryfikowane przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo łączone z naszymi danymi analitycznymi Google, w celu określenia i utworzenia grup docelowych na potrzeby wyświetlania reklam na wszystkich urządzeniach. 
Użytkownicy mogą na stałe nie wyrazić zgody na remarketing/targeting na różnych urządzeniach, wyłączając spersonalizowaną reklamę na swoich kontach Google; w tym celu należy kliknąć poniższy link:
www.google.com/settings/ads/onweb/
Łączenie wszystkich zarejestrowanych danych na kontach Google użytkowników wymaga ich zgody, której mogą udzielić Google lub w Google wycofać (art. 6 ust. 1 (a) RODO). W przypadku procesów przetwarzania danych, których nie można połączyć na kontach Google użytkowników (na przykład jeśli użytkownicy nie posiadają konta Google lub nie wyrazili zgody na łączenie danych) podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 (f) RODO. Prawnie uzasadniony interes wynika z tego, że operator witryny internetowej jest zainteresowany anonimową analizą osób odwiedzających jego witrynę internetową w celach reklamowych. 
Więcej informacji oraz politykę prywatności można znaleźć w polityce prywatności Google dostępnej pod linkiem:
www.policies.google.com/technologies/ads.

6.4 Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy system reklamowy stworzony przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). 
W ramach Google AdWords korzystamy z tak zwanego śledzenia konwersji. Kliknięcie na reklamę wyświetlaną przez Google powoduje zapisanie pliku cookie w celu śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na komputerach użytkowników. Pliki te tracą swoją ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownicy odwiedzają określone strony niniejszej witryny internetowej i plik cookie nie stracił jeszcze ważności, zarówno Google, jak i my widzimy, że użytkownicy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na daną stronę. 
Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Klienci AdWords nie mają zatem możliwości śledzenia plików cookie za pomocą witryn internetowych. Informacje wygenerowane przy użyciu plików cookie do śledzenia konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się, ilu użytkowników ogółem kliknęło ich reklamę i zostało przekierowanych na stronę opatrzoną tagiem śledzenia konwersji. Nie uzyskują jednak informacji, które umożliwiałyby osobistą identyfikację poszczególnych użytkowników. Jeżeli użytkownicy nie chcą uczestniczyć w procedurze śledzenia, mogą się jej sprzeciwić, wyłączając plik cookie do śledzenia konwersji Google w ustawieniach użytkownika swojej przeglądarki internetowej. Gdy to zrobią, ich działania nie będą uwzględniane w statystykach śledzenia konwersji. 
Podstawę przechowywania plików cookie do śledzenia konwersji stanowi art. 6 ust. 1 (f) RODO. Operator witryny internetowej ma prawnie uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno swoją ofertę internetową, jak i swoje materiały marketingowe. 
Więcej informacji na temat Google AdWords oraz śledzenia konwersji Google można znaleźć w polityce prywatności Google:
www.policies.google.com/privacy
Użytkownicy mogą dostosować ustawienia swoich przeglądarek w taki sposób, aby byli informowani o zapisywaniu wszystkich plików cookie i akceptowali je tylko w konkretnych przypadkach. Mogą oni akceptować pliki cookie w niektórych przypadkach lub odrzucać je ogólnie, a także umożliwiać automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność niniejszej witryny internetowej.

6.5 Siteimprove Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Siteimprove Analytics, usługi analizy sieci dostarczanej przez Siteimprove. Siteimprove Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerach lub smartfonach użytkowników, aby pomóc nam analizować, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny internetowej. Utworzone przez pliki cookie informacje na temat korzystania z witryny internetowej przez odwiedzających są przechowywane i przetwarzane przez Siteimprove na serwerach w Danii.

Po wyodrębnieniu przez wewnętrzne usługi Siteimprove wszystkich informacji z adresów IP, które mają znaczenie dla przeprowadzenia analizy sieci (np. organizacja i lokalizacja; głównie do kategoryzacji grup użytkowników), adresy IP zostają całkowicie zanonimizowane, zanim zgromadzone dane będą dla nas widoczne za pośrednictwem Siteimprove Suite. Odwrócenie procesu anonimizacji adresów IP i przyporządkowanie adresów IP do zgromadzonych danych nie jest możliwe.

Będziemy korzystać z tych informacji w celu oceny zachowań użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową, sporządzania raportów na ten temat i wreszcie poprawy komfortu korzystania z witryny przez naszych odwiedzających. Siteimprove nie będzie udostępniać tych informacji osobom trzecim ani używać ich do jakichkolwiek celów marketingowych lub reklamowych.

Więcej informacji na temat Siteimprove Analytics i polityki prywatności Siteimprove A/S można znaleźć pod następującym linkiem:

www.siteimprove.com/en/privacy/

 

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje następujące pliki cookie Siteimprove:

Nazwa pliku cookie: nmstat

Typ: trwały – wygasa po 1000 dniach

Informacje o pliku cookie: Ten plik cookie jest używany do rejestrowania zachowań osób odwiedzających witrynę. Jest on wykorzystywany w celu gromadzenia statystyk dotyczących korzystania z witryny internetowej, na przykład tego, kiedy odwiedzający po raz ostatni odwiedził witrynę. Plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i jest wykorzystywany wyłącznie do analizy witryny internetowej.

Nazwa pliku cookie: siteimproveses

Typ: sesyjny plik cookie

Informacje o pliku cookie: Ten plik cookie jest używany do śledzenia kolejności stron, które odwiedzający przegląda podczas swojej wizyty na witrynie internetowej. Plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i jest wykorzystywany wyłącznie do analizy witryny internetowej.

Nazwa pliku cookie: szcib

Typ: trwały – wygasa po 400 dniach

Informacje o pliku cookie: Ten plik cookie jest używany do ustalania, czy użytkownik zaakceptował, czy odrzucił pliki cookie. Jest on zapisywany tylko wtedy, gdy używane jest rozwiązanie Siteimprove Cookie Info Banner.

Nazwa pliku cookie: sz-feedback-should-hide

Typ: sesyjny plik cookie

Informacje o pliku cookie: Ten plik cookie służy do ukrywania/zamykania widżetu informacji zwrotnej dla określonych sesji (wizyt) w funkcji informacji zwrotnej Analytics. Jest on stosowany, gdy użytkownik kliknie przycisk w widżecie informacji zwrotnej wskazujący, że nie chce on już widzieć widżetu. Plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i jest wykorzystywany wyłącznie do analizy sieci. Gdy jest stosowany, zawiera on po prostu tekst «true».

Nazwa pliku cookie: _cfduid

Typ: trwały

Informacje o pliku cookie: Plik cookie „__cfduid” jest stosowany przez usługę CloudFlare w celu identyfikacji zaufanego ruchu internetowego. Nie odpowiada on żadnemu ID użytkownika w aplikacji internetowej ani nie przechowuje żadnych danych osobowych.

Nazwa pliku cookie: AWSELB / AWSELBCOR

Typ: sesyjny plik cookie

Informacje o pliku cookie: Plik cookie AWSELB dba o to, aby wszystkie wyświetlenia danej strony dla tej samej wizyty (sesji użytkownika) były wysyłane do tego samego punktu końcowego. Umożliwia to Siteimprove określanie kolejności wyświetleń danej strony przez użytkownika, które są potrzebne do takich funkcji jak Behavior Tracking i Funnels.

Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach opisanych powyżej.

Użytkownik może sprzeciwić się gromadzeniu jego danych przez Siteimprove Analytics, odrzucając pliki cookie w naszym pasku powiadomień o plikach cookie lub klikając w poniższy link. Powoduje to aktywowanie pliku cookie opt-out, który zapobiega gromadzeniu danych użytkownika podczas odwiedzania tej strony w przyszłości.

6.6 LinkedIn Analytics, LinkedIn Ads, LinkedIn Retargeting

Zamieszczamy reklamy w sieci społecznościowej „LinkedIn” (LinkedIn Ireland Unlimited, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 Irlandia). Nasze reklamy są adresowane i retargetowane przez portal LinkedIn do grup docelowych. Planując kampanię, określamy kryteria, jakie musi spełniać grupa docelowa. Do wyboru mamy następujące kryteria: lokalizacja, firma, wiek lub płeć, wykształcenie, doświadczenie zawodowe i zainteresowania. W tym przypadku nie przetwarzamy żadnych danych osobowych członków i nie mamy dostępu do tych danych.

Użytkownik zostaje przekierowany na naszą stronę internetową po kliknięciu w jedną z naszych reklam. W chwili łączenia z naszą stroną internetową generowany jest piksel LinkedIn, a na urządzeniu końcowym użytkownika zapisywany jest jeden z naszych plików cookie (tzw. first-party cookie).

Zgodnie z naszą polityką plików cookie, używamy plików cookie i podobnych technologii (jak np. web beacons, piksele, display tags i identyfikatory urządzeń) w celu identyfikacji użytkownika i/lub jego urządzenia (urządzeń) wewnętrznie, zewnętrznie oraz w ramach wielu usług i urządzeń. Pozwalamy również niektórym stronom trzecim na korzystanie z plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie. Użytkownik może kontrolować pliki cookie poprzez ustawienia przeglądarki i inne narzędzia. Może on zrezygnować z naszych plików cookie i podobnych technologii, które śledzą jego zachowanie na innych witrynach w celach reklamowych stron trzecich.

Zrezygnować można tutaj:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls

Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn. Za przetwarzanie danych w związku z adresowaniem przez nas reklam w sieci społecznościowej odpowiada wyłącznie LinkedIn.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez LinkedIn można znaleźć tutaj:

https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy/

 

6.7 Piksele Facebooka (Facebook Custom Audiences)

Na naszej stronie internetowej używamy tzw. pikselu Facebooka firmy Meta, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.

W rezultacie strony internetowe również stosujące tę technologię mogą wyświetlać użytkownikom naszej strony internetowej podczas korzystania z sieci społecznościowej Facebook reklamy spersonalizowane (Facebook ads). Poprzez piksel Facebooka przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zebranych przez Facebook za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy zgodnie z naszym stanem wiedzy:

poprzez włączenie piksela Facebooka Facebook otrzymuje informacje, że użytkownik kliknął w reklamę od nas lub otworzył daną stronę naszej witryny. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w serwisie Facebook, Facebook może przypisać wizytę do jego konta. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany na Facebooku ani nie zalogował się w nim, możliwe jest, że Facebook pozna i przechowa jego adres IP i inne dane identyfikacyjne.

Za pomocą piksela Facebooka realizujemy cel, jakim jest wyświetlanie zamieszczonych przez nas reklam na Facebooku tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali również zainteresowanie naszą ofertą internetową. Za pomocą piksela Facebooka chcemy zatem zapewnić, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników i nie mają działania nękającego. Ponadto za pomocą piksela Facebooka możemy śledzić w celach statystycznych skuteczność reklam na Facebooku. Widzimy wówczas, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku. Podstawą prawną korzystania z piksela Facebooka jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się korzystaniu z piksela Facebooka za pomocą opcji opt-out.

Polityka prywatności:

https://www.facebook.com/privacy/policy

 

7 Newsletter

7.1 Dane do newslettera

Jeżeli użytkownicy chcieliby otrzymywać newsletter oferowany na naszej witrynie internetowej, będziemy potrzebować ich adresów e-mail oraz imion i nazwisk, aby móc odpowiednio się do nich zwracać, a także informacji, które pozwolą nam na sprawdzenie, że są oni właścicielami podanych adresów e-mail i wyrażają zgodę na otrzymywanie naszego newslettera. Inne dane nie są gromadzone w ogóle lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Przekazane nam dane wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.
Przetwarzanie danych podanych w formularzu zgłoszeniowym do newslettera odbywa się tylko za zgodą użytkowników (art. 6 ust. 1 (a) RODO). Zgoda udzielona na przechowywanie danych, adresu e-mail, a także wykorzystywanie tych danych do wysyłania newslettera może zostać w każdej chwili wycofana, na przykład poprzez link „Wypisz się” w newsletterze. Wycofanie zgody nie narusza zgodności z prawem zakończonych już procesów przetwarzania danych.
Dane udostępnione nam przez użytkowników w celu wysyłki newslettera będą przez nas przechowywane do czasu rezygnacji z otrzymywania newslettera, a po rezygnacji zostaną usunięte. Powyższe nie narusza danych przechowywanych przez nas w innych celach (np. adresu e-mail posiadanego w ramach członkostwa).

7.2 MailChimp

Do wysyłki newsletterów niniejsza witryna internetowa wykorzystuje usługę MailChimp. Dostawcą usługi jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp to usługa, która pozwala między innymi na organizację wysyłki newsletterów oraz jej analizę. Dane podawane przez użytkowników w celu otrzymywania newslettera (np. adres e-mail) przechowywane są na serwerach MailChimp w USA.

MailChimp posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA („EU-US-Privacy-Shield”). Tarcza Prywatności to porozumienie między Unią Europejską (UE) a USA, które ma na celu zapewnienie przestrzegania europejskich standardów ochrony danych w USA.

MailChimp umożliwia nam analizowanie naszych kampanii newsletterowych. Jeżeli użytkownicy otworzą wiadomość e-mail wysłaną przy użyciu MailChimp, piksel śledzący zawarty w tej wiadomości (tzw. web beacon) łączy się z serwerami MailChimp w USA. Za pomocą tego piksela możemy ustalić, czy i kiedy użytkownicy przeczytali nasz newsletter oraz czy kliknęli zawarte w nim linki. Dane te są przetwarzane razem z innymi danymi technicznymi, np. informacjami o sprzęcie komputerowym użytkowników czy ich adresach IP, i przechowywane oraz analizowane w celu optymalizacji naszego newslettera i jego dopasowania do zainteresowań odbiorców. Dane te służą zatem do podnoszenia jakości i atrakcyjności naszego newslettera. Informacji tych nie da się przyporządkować do konkretnego odbiorcy newslettera. Jeżeli użytkownicy nie wyrażają zgody na analizowanie danych przez MailChimp, muszą zrezygnować z newslettera. Do tego celu służy specjalny link umieszczany w każdym newsletterze. Rezygnację z newslettera można ponadto zgłosić bezpośrednio na witrynie internetowej.

Przetwarzanie danych odbywa się tylko za zgodą użytkowników (art. 6 ust. 1 (a) RODO). Użytkownicy mogą w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, rezygnując z newslettera. Wycofanie zgody nie narusza zgodności z prawem zakończonych już procesów przetwarzania danych.

Dane udostępnione nam przez użytkowników w celu wysyłki newslettera będą przez nas przechowywane do czasu rezygnacji z otrzymywania newslettera, a po rezygnacji zostaną usunięte zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów MailChimp. Powyższe nie narusza danych przechowywanych przez nas w innych celach (np. adresów e-mail posiadanych w ramach członkostwa).

Bliższe informacje na temat polityki prywatności MailChimp można znaleźć tutaj: www.mailchimp.com/legal/terms/

Ocena ryzyka i zawarcie umowy o przetwarzanie danych

Dokonaliśmy oceny ryzyka dotyczącego przesyłania danych osobowych do MailChimp i zawarliśmy z MailChimp tzw. „data processing agreement”, czyli umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której zobowiązujemy MailChimp do chronienia danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Umowę można znaleźć pod poniższym linkiem:

www.mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/


8 Wtyczki i narzędzia

8.1 YouTube

Nasza witryna internetowa korzysta z wtyczek obsługiwanej przez Google witryny YouTube. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. 
Gdy użytkownicy odwiedzają jedną z naszych stron internetowych z umieszczoną na niej wtyczką YouTube, zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest przy tym informowany, które z naszych stron użytkownicy odwiedzili. 
Będąc zalogowanym na swoich kontach YouTube użytkownicy umożliwiają serwisowi YouTube przyporządkowanie ich zachowania podczas przeglądania danej strony bezpośrednio do ich indywidualnych profili. Aby zablokować tę funkcję, użytkownicy muszą się wylogować ze swoich kont YouTube. 
Korzystanie z serwisu YouTube leży w naszym interesie, który polega na atrakcyjnym prezentowaniu naszych ofert online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 (f) RODO. 
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube:
www.policies.google.com/privacy

8.2 Google Web Fonts

W celu jednolitego prezentowania czcionek niniejsza witryna internetowa wykorzystuje tzw. web fonts, czyli czcionki internetowe udostępniane przez Google. Podczas otwierania danej strony przeglądarki użytkowników wczytują potrzebne czcionki internetowe do swojej pamięci tymczasowej, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. 
W tym celu przeglądarki używane przez użytkowników muszą nawiązać połączenie z serwerami Google. Google dowiaduje się w ten sposób, że użytkownicy weszli na naszą witrynę internetową ze swoich adresów IP. Korzystanie z czcionek internetowych Google leży w naszym interesie, który polega na jednolitym i atrakcyjnym prezentowaniu naszych ofert online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 (f) RODO. 
Jeśli dana przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, wówczas komputer użyje standardowej czcionki. 
Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć tutaj www.developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google:
www.policies.google.com/privacy.

8.3 Google Maps

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Maps, czyli usługi wyświetlania map za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
Korzystanie z funkcji Google Maps wymaga przechowywania adresów IP użytkowników. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca niniejszej witryny internetowej nie ma kontroli nad przetwarzaniem tych danych. 
Korzystanie z Google Maps leży w naszym interesie, który polega na atrakcyjnym prezentowaniu naszych ofert online oraz łatwym wyszukiwaniu miejsc wskazywanych w naszej witrynie internetowej. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 (f) RODO. 
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google:
www.policies.google.com/privacy.

8.4 Serwis czcionek „myfonts.com”

Niniejsza witryna internetowa korzysta z „myfonts.com”, czyli serwisu czcionek oferowanego przez Monotype Imaging Holdings Inc. („myfonts.com”), 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801 USA („myfonts.com”). Podczas każdego odwiedzenia niniejszej witryny internetowej z serwera „myfonts.com” pobierane są pliki umożliwiające wyświetlanie tekstów w określonej czcionce. W trakcie tego procesu adresy IP użytkowników mogą być przesłane na serwer „myfonts.com” i przechowywane w ramach zwykłego dziennika internetowego.
Przetwarzanie tych danych podlega kontroli ze strony „myfonts.com”; odpowiednie warunki i opcje ustawień można znaleźć w polityce prywatności „myfonts.com”:
www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie

 

9 Zmiany niniejszej polityki prywatności

Ostatnia aktualizacja niniejszej polityki prywatności miała miejsce w maju 2018 roku. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia tej polityki, jeśli będzie to konieczne w celu uwzględnienia zmian w sposobie przetwarzania danych lub zmienionych wymogów prawnych. Dlatego też prosimy o sprawdzanie od czasu do czasu albo w momencie przekazywania nam swoich danych osobowych, czy nasza polityka prywatności nie została zmieniona. Wszelkie zmiany polityki prywatności wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na naszej witrynie internetowej.